Werkervaring

 

Opstellen van de jaarrekening inclusief stelselwijziging conform het nieuwe jaarrekeningmodel woningcorporaties.

Implementeren van de Basisteams Jeugd en Gezin in opdracht van de gemeenten, waarbij rekening is gehouden met zowel de inhoudelijke als bedrijfsvoeringsaspecten.

Vormgeven en implementeren van de planning & control en/of controllersfunctie.

Ondersteunen bij de begroting, formatie, jaarrekening, tussentijse rapportages, informatiesysteem en fusievoorbereidingen. 

Professionaliseren van de bedrijfsvoering om een integrale sturing en verantwoording mogelijk te maken.

Even voorstellen

 

Mijn naam is Ai-Ngu Nguyen en ik ben oprichter van Chan Tam Consultancy. Dit is een lang gekoesterde droom die in 2014 is verwezenlijkt. Ik ben ervan overtuigd dat kennis, ervaring en bovenal houding het verschil maken. Graag nodig ik u uit voor een nadere kennismaking.

 

Ik ben in Vietnam geboren en als bootvluchtelinge naar Nederland gekomen. De kans op een nieuw bestaan heb ik met beide handen aangegrepen. Met hard werken en veel doorzettingsvermogen heb ik mij de Nederlandse taal eigen gemaakt, een opleiding gevolgd en aan mijn loopbaan gewerkt. Via mijn werk hoop ik iets terug te doen voor de Nederlandse maatschappij.

 

Betekenis Chan Tam

 

De naam Chan Tam betekent letterlijk Oprechte (Chan) Intentie (Tam). De filosofie hierachter is dat een handeling wordt beoordeeld op grond van de onderliggende intentie en niet uitsluitend op grond van de uitkomst. Met deze naamgeving wil ik uitdragen dat ik mijn handelingen baseer op een oprechte intentie en ze consistent uitvoer. Het voelt goed dat ik van collega’s reactie krijg dat de naamgeving bij mijn werkwijze past.

 

Betekenis logo

 

Het logo heeft de vorm van een bloem die is samengesteld uit de C en de T. Hij is ontleend aan de bloem Mai in mijn geboorteland Vietnam, die met Nieuwjaar tot bloei komt en daarom symbool staat voor vernieuwing. De vijfeenheid van het logo staat tevens voor de vijf deugden van de mens die in de Zuidoostaziatische cultuur een belangrijke plaats innemen in de opvoeding. Deze deugden zijn medeleven, gerechtigheid, respect, wijsheid en integriteit.

Over ons

gallery/ct website over ons